Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

ĐÀO TẠO TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ

ĐÀO TẠO TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ
– Luật sư Trương Mỹ Ly –
Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành. Hay nói một cách khác, trái phiếu là một “công cụ nợ” của doanh nghiệp.
Một trong những vụ việc khiến dư luận quan tâm gần đây là vụ việc Ủy ban Chứng khoán nhà nước hủy các đợt phát hành trái phiếu của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Từ đó, nhiều vấn đề phát lý liên quan đến vụ việc này được đưa ra để trao đổi và thảo luận, như: căn cứ để Ủy ban Chứng khoán nhà nước hủy các đợt phát hành trái phiếu do các công ty con của Tân Hoàng Minh phát hành, hướng giải quyết đối với các nhà đầu tư đã mua các đợt trái phiếu này và đánh giá quy trình chào bán trái phiếu của các công ty con của Tân Hoàng Minh đã đúng quy định hay chưa,…
 
Tại buổi training, Luật sư Trương Mỹ Ly đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình về vấn đề trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thông qua đó, các thành viên trong công ty có cơ hội được thảo luận, phân tích cũng như tìm hiểu sâu thêm về các quy định của pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.