Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hội thảo Lãnh đạo theo định hướng Mục tiêu

Hội thảo Lãnh đạo theo định hướng Mục tiêu

Chúng ta có thể áp dụng nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau để nâng cao hiệu quả và đạt được các mục tiêu của công ty. Một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất mà các nhà lãnh đạo lựa chọn là quản lý theo định hướng mục tiêu.. Lãnh đạo theo định hướng mục tiêu là tập trung cao độ vào mục tiêu và hoàn thành các mục tiêu trong thời hạn quy định. Những người có phong cách lãnh đạo định hướng mục tiêu xác định vai trò của mọi người trong nhóm của họ và hỗ trợ họ khi cần thiết.

Bằng việc lãnh đạo theo định hướng nhiệm vụ, mỗi nhân viên có thể hiểu được các mục tiêu họ cần đạt được để thăng tiến trong mỗi giai đoạn sự nghiệp. Ở giai đoạn 1 (cấp độ junior) và giai đoạn 2 (cấp độ chuyên viên), nhân viên cần tập trung bồi dưỡng năng lực chuyên môn để độc lập hoàn thành tốt các công việc được giao mà không cần hỗ trợ nhiều từ quản lý của họ. Để thăng tiến sang giai đoạn 3 (cấp độ nhà quản lý) và giai đoạn 4 (cấp độ lãnh đạo), nhân viên cần mở rộng quan tâm và ảnh hưởng của họ đến các vấn đề khác ngoài năng lực chuyên môn như: đào tạo đội ngũ, phát triển mối quan hệ kinh doanh, xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp.

Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2022, team Phuoc & Partners đã tham dự hội thảo Lãnh đạo theo định hướng Mục tiêu. Với kinh nghiệm lãnh đạo & huấn luyện chuyên sâu, Tiến sĩ Phi Yến – Giảng viên RMIT chắc chắn sẽ mang đến hội thảo những chia sẻ thiết thực nhất.
• Tìm hiểu cách tăng năng suất và hiệu quả bằng cách sử dụng thiết lập mục tiêu;
• Giao tiếp hiệu quả với nhóm; và
• Hiểu phương pháp OKR & xây dựng mục tiêu của riêng cá nhân