Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

ĐÀO TẠO NỘI BỘ - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

ĐÀO TẠO NỘI BỘ – PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO NHÂN VIÊN

Kỹ năng lãnh đạo không còn là kỹ năng đặc biệt chỉ dành riêng cho các nhà quản lý hay các CEO điều hành doanh nghiệp. Bất kể nhân viên nào dù đang quản lý một dự án cá nhân hay điều phối 01 team nhỏ từ 2-5 người khi thực hiện một nhiệm vụ hay việc quản lý một phòng, ban chuyên môn trong công ty, người sở hữu kỹ năng lãnh đạo là người biết nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, kiến thức chuyên môn và biết cách để quản lý toàn đội để hoàn thành mục tiêu đề ra hiệu quả. Đây chính là tiền đề cần thiết và quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai.

 

Xuất phát từ tầm quan trọng của kỹ năng này, Luật sư Điều hành Nguyễn Hữu Phước đã triển khai thực hiện training định kỳ tháng nhằm truyền đạt kiến thức, trải nghiệm thực tế liên quan về kỹ năng lãnh đạo. Buổi thảo luận lần lượt đưa ra khái niệm cũng như sự cần thiết phải có kỹ năng lãnh đạo trong công ty luật, khái quát về các phong cách lãnh đạo phổ biến và kể ra các yếu tố để tạo nên một người lãnh đạo thành công…Một người đứng đầu với kỹ năng lãnh đạo thuần thục sẽ phòng tránh và giảm thiểu các rủi ro khi thực hiện công việc. Đó là khả năng phân chia công việc cho phù hợp với năng lực của mỗi thành viên; khả năng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, quyết đoán; khả năng dự đoán những tình huống xấu nhất từ đó tìm các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại.

 

Buổi training diễn ra với sự đóng góp ý kiến của tất cả các thành viên. Thông qua đó đã giúp cho các thành viên hiểu hơn về người lãnh đạo của mình cũng như có được cái nhìn hoàn thiện hơn về tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo trong đội nhóm nói riêng hay trong hoạt động quản lý của toàn bộ công ty. Đồng thời đối với những người đã và đang ở các vị trí lãnh đạo có cơ hội nhìn nhận lại về cách thức, phương pháp quản lý của mình chưa hiệu quả ở chỗ nào, khắc phục như thế nào.