Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Nội Bộ Doanh Nghiệp

tu-van-giai-quyet-tranh-chap-noi-bo-doanh-nghiep

Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Nội Bộ Doanh Nghiệp

Những nhà đầu tư khi tham gia kinh doanh, đầu tư thành lập doanh nghiệp đa số đều mới chỉ quan tâm đến các vấn đề như: Mua gì? Bán cho ai? Lời lỗ thế nào? Đối với việc tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, thì không hẳn nhà đầu tư nào cũng chú trọng.

Trên thực tế, nhu cầu tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp hết sức đa dạng, đa số liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của các thành viên, cổ đông công ty. Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp bao gồm:

 1. Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp giữa công ty với các thành viên, cổ đông của công ty

Một số trường hợp cụ thể của tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như:

 • Các cổ đông, thành viên công ty không góp vốn, không mua cổ phần hoặc góp không đủ số vốn góp, số cổ phần đã cam kết;
 • Chưa hoàn thành nghĩa vụ góp vốn, mua đủ số cổ phần nhưng lại yêu cầu có quyền lợi như thành viên góp đủ vốn.
 • Sai sót trong quá trình góp vốn: định giá tài sản góp vốn khác với thực tế, chưa chuyển quyền sở hữu tài sản dùng để góp vốn;
 • Không quy định hoặc quy định không rõ ràng về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp, số cổ phần;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, số cổ phần;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp về quyền lợi là tư cách cổ đông, thành viên công ty; và
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp về các quyết định, quy chế của công ty.
 1. Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp giữa các thành viên, cổ đông của công ty

Một số trường hợp cụ thể của tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như:

 • Tranh chấp về vị trí người đại diện theo pháp luật; người quản lý doanh nghiệp;
 • Tranh chấp liên quan đến quyền và lợi ích của thành viên, cổ đông.v.v

Phương thức tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

Tư vấn tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp dựa trên pháp luật Việt Nam vẫn ưu tiên về nguyên tắc thực hiện thỏa thuận và thương lượng. Khi việc hòa giải, thương lượng không thành, các bên có thể lựa chọn đến sự trợ giúp pháp lý từ tổ chức hành nghề luật sư. Các công việc tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp thường bao gồm:

 • Tiếp nhận, xử lý hồ sơ kèm rà soát các quy định pháp lý, văn bản nội bộ nhằm đưa ra phương pháp giải quyết phù hợp với doanh nghiệp;
 • Thống nhất phương án tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp với khách hàng, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý;
 • Đại diện khách hàng đàm phán với các bên có liên quan;
 • Tiến hành tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
 • Đại diện khách hàng trong quá trình khởi kiện, tố tụng tại Tòa án
 • Tham gia trong quá trình thi hành án
 • Tư vấn hỗ trợ các vấn đề khác (nếu có)

Nếu gặp khó khăn về vấn đề liên quan đến tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Tư Vấn Lao động và Việc làmTư Vấn ThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.