Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

TƯ VẤN TRANH CHẤP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TÀU BIỂN

vanchuyenhanghoataubien

TƯ VẤN TRANH CHẤP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TÀU BIỂN

Vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển là một dịch vụ phát triển nhanh và mạnh mẽ tại Việt Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi, giao thương hàng hóa bằng đường biển trở thành một trong những ngành nghề mà nhiều doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, tranh chấp trong quá trình thực hiện dịch vụ này là không hề nhỏ. Vậy, khi cần tư vấn tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển, các doanh nghiệp cần làm gì?

Đề cập đến vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển, trước hết, cần xác định rõ tư cách của các bên tham gia vận chuyển để xác định quyền, nghĩa vụ của mỗi bên có liên quan. Từ đó, bên trong tranh chấp có thể xác định rõ vấn đề để yêu cầu tư vấn tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển. Các bên có liên quan trong vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển thông thường gồm có người thuê vận chuyển, người vận chuyển, người vận chuyển thực tế, người giao hàng, người nhận hàng. Như vậy, tư vấn tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển thông thường sẽ là tư vấn tranh chấp giữa hai bên hoặc nhiều bên nêu trên. Các tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển có thể là tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân trong nước với nhau, hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trước, trong và sau khi có tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển xảy ra, các bên của tranh chấp có thể sử dụng các dịch vụ của công ty luật. Các công ty luật có đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm tranh chấp hàng hải có thể hỗ trợ các bên trong tranh chấp các công việc sau:

  • Tham gia rà soát hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển để xác định quyền và lợi ích của bên trong tranh chấp.
  • Thương lượng, thỏa thuận khi có tranh chấp về vận chuyển hàng hóa tàu biển xảy ra.
  • Đại diện cho các bên tham gia vào quá trình khởi kiện tại tòa khi có các tranh chấp về vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển. Các tranh chấp vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển có thể khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài theo thẩm quyền, thủ tục như pháp luật quy định.

Trong việc tư vấn tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển, công ty luật sẽ tư vấn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên; tổn thất, thiệt hại; phương án thương lượng, thỏa thuận về bồi thường thiệt hại; quá trình, thủ tục khởi kiện; các công việc khác trong quá trình thi hành bản án của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng tài.

Trên đây là nội dung khái quát về tư vấn tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển. Nếu đang tìm kiến tư vấn tranh chấp vận chuyển hàng hóa tàu biển, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Sở Hữu Trí Tuệ, Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý tối ưu và hiệu quả đến Quý Khách hàng.