Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại Là Gì?

tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai-la-gi

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại Là Gì?

Trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nhu cầu hiểu biết tranh chấp kinh doanh thương mại là gì là điều không thể tránh khỏi và có xu hướng đang gia tăng và đa dạng. Để hiểu rõ về tranh chấp kinh doanh thương mại là gì, bài viết này làm rõ một số vấn đề sau:

  1. Khái niệm về Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì

Tại Điều 3.1 Luật Thương mại 2005 quy định: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.”

Như vậy, trả lời cho câu hỏi tranh chấp kinh doanh thương mại là gì, có thể hiểu tranh chấp kinh doanh thương mại là những bất đồng hoặc xung đột xảy ra giữa các bên khi tham gia hoạt động thương mại.

Để trả lời cho câu hỏi tranh chấp kinh doanh thương mại là gì, có thể căn cứ thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa án.Theo đó, tranh chấp kinh doanh thương mại là gì, đó là tranh chấp kinh doanh thương mại là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Tranh chấp kinh doanh thương mạilàgìtronglĩnhvựcsởhữutrítuệ, đótranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì trong nội bộ doanh nghiệp, đó là tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì trong trường hợp chưa xác địnhtranhchấpthuộccáctrườnghợptrên, đó là các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

  1. Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì qua việc xác định chủ thể tham gia tranh chấp

Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì khi có ít nhất một bên trong tranh chấp là thương nhân. Đó cũng là một tranh chấp kinh doanh thương mại. Hầu hết các tranh chấp thương mại đều diễn ra giữa các thương nhân với nhau nhưng cũng có một số trường hợp các cá nhân, tổ chức khác không phải là thương nhân cũng có thể là chủ thể của tranh chấp thương mại như: giữa công ty và thành viên trong công ty; giữa các thành viên công ty với nhau có liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Khi xác định được Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì, nếu quý Khách Hàng cần sự hỗ trợ pháp lý liên quan tranh chấp kinh doanh thương mại phát sinh, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Hàng hải, Sở hữu trí tuệ, Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Có thể bạn quan tâm: 4 điều cần lưu ý trong tranh chấp hợp đồng thương mại

Tranh chấp hợp đồng thương mại và 4 điều cần lưu ý khi sảy ra tranh chấp