Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Single Blog Title

marine-insurance

Luật Bảo Hiểm Hàng Hải Mới Nhất

Trong ngành hàng hải, bảo hiểm hàng hải theo luật  bảo hiểm hàng hải mới nhất được xem là công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp bù đắp những tổn thất gây ra bởi những rủi ro xảy ra trong lĩnh vực tàu, thuyền, vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện hàng hải. Vậy, luật bảo hiểm hàng hải mới nhất quy định bảo hiểm hàng hải như thế nào?

1. Luật bảo hiểm hàng hải mới nhất định nghĩa bảo hiểm hàng hải

Bộ luật Hàng hải 2015 – luật bảo hiểm hàng hải mới nhất, quy định hợp đồng bảo hiểm hàng hải là hợp đồng bảo hiểm các rủi ro hàng hải. Theo luật bảo hiểm hàng hải mới nhất, ngườiđược bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm theo thỏa thuận và người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hàng hải[1].

Luật bảo hiểm hàng hải mới nhất quy định đối tượng bảo hiểm hàng hải bao gồm:

a) Tàu biển, tàu biển đang đóng, hàng hóa hay các tài sản khác bị đe dọa bởi các rủi ro hàng hải;

b) Giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa, tiền thuê tàu, tiền thuê mua tàu, tiền lãi ước tính của hàng hóa, các khoản hoa hồng, các khoản tiền cho vay, bảo đảm tiền ứng trước, chi phí bị nguy hiểm khi tàu biển, tàu biển đang đóng, hàng hóa hay các tài sản khác bị đe dọa bởi các rủi ro hàng hải;

c) Trách nhiệm dân sự phát sinh do các rủi ro hàng hải[2].

Cũng theo luật bảo hiểm hàng hải mới nhất, một phần quyền lợicủa tàu biển, tàu biển đang đóng, hàng hóa hay các tài sản khác là quyền lợi có thể được bảo hiểm bên cạnh quyền lợicó thể được bảo hiểm theo quy định trước đây.

2.Luật bảo hiểm hàng hải mới nhất quy định bằng chứng về hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Luật bảo hiểm hàng hải mới nhất quy định đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng về việc giao kết hợp đồng bảo hiểm hàng hải. Luật bảo hiểm hàng hải mới nhất xác định hình thức hợp đồng bảo hiểm hàng hải bao gồm hình thức theo chuyến, theo thời hạn, theo định giá hoặc không định giá.

3. Số tiền bảo hiểm

Theo luật về bảo hiểm hàng hải mới nhất là số tiền mà người bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Luật về bảo hiểm hàng hải mới nhất yêu cầu người được bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phải kê khai số tiền cần bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm.

Bảo hiểm hàng hải trong luật bảo hiểm hàng hải mới nhất là một chế định pháp luật rất quan trọng, một công cụ hữu ích trong việc giảm thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất cho các bên tham gia vận tải đường biển.

Nếu cần tư vấn các vấn đề liên quan đến luật bảo hiểm hàng hải mới nhất, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong nhữngcông ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Hàng hải, Sởhữu trí tuệ, Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

[1]Điều 303.1 Bộ luật Hàng hải 2015

[2]Điều 304.2 Bộ luật Hàng hải 2015