Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thủ Tục Để Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Góp Vốn, Mua Cổ Phần Doanh Nghiệp

thu-tuc-mua-co-phan-doanh-nghiep-nha-dau-tu-nuoc-ngoai

Thủ Tục Để Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Góp Vốn, Mua Cổ Phần Doanh Nghiệp

Với kinh tế mở cửa như hiện nay. Việc các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam không phải là hiếm. Nhưng để chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc này thì không hẳn nhà đầu từ nào cũng hiểu rõ. Để nhằm giải quyết vấn đề kể trên. Phước & Partners thực hiện bài viết này với mong muốn giải đáp các thắc mắc cũng như là nêu rõ các thủ tục cần thiết đối với và đầu tư nước ngoài góp vốn và mua cổ phần doanh nghiệp tại Việt Nam.

1. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đầu tư như tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp sau: (1) ngành, nghề của tổ chức kinh tế có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; hoặc (2) làm tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên hoặc tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần như sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính, hồ sơ gồm có[1]:
  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào đó; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần sau khi thực hiện đầu tư vào tổ chức kinh tế;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần là tổ chức.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần và thông báo chấp nhận hoặc từ chối nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần;
  • Sau khi nhận được thông báo chấp nhận, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.
  • Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần không thuộc các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đã nêu tại mục 2.3.

Nếu gặp khó khăn về thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Tư Vấn Lao động và Việc làm, Tư Vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn pháp lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

[1] Khoản 2, Điều 26, Luật Đầu tư 2014