Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Single Blog Title

[HCM] 19/05/2016 | Ảnh hưởng của ACE & TPP đến Luật Lao động Việt Nam

Trong tháng 5/2016, Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (Vietnam Human Resources – VNHR) tiếp tục triển khai một chuỗi sự kiện hết sức nổi bật và thu hút nhiều sự quan tâm của các thành viên VNHR và các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chuỗi sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động hữu ích và mang tính cập nhật, ứng dụng thiết thực cao trong đời sống cá nhân và các mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nằm trong chuỗi sự kiện nổi bật này, ngày 19/05/2016 – Có sự tham gia của Luật sư Dương Tiếng Thu – Diễn giả chính và Luật sư Nguyễn Hữu Phước là thành viên Ban chủ nhiệm VNHR – giữ vai trò là Người điều phối của sự kiện mang chủ đề: “Ảnh hưởng của ACE & TPP đến Luật Lao động Việt Nam“.

Buổi diễn thuyết còn có sự tham gia của các Nhà chuyên môn, các Luật sư uy tín hàng đầu, nhằm mục đích tóm tắt những cam kết của Việt Nam về lĩnh vực lao động trong AEC & TPP, phân tích những ảnh hưởng tiềm tàng của các cam kết này đối với pháp luật lao động Việt Nam, các chính sách cũng như kế hoạch di chuyển lao động của các công ty.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết của sự kiện tại đây