Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phuoc & Partners có yêu cầu khách hàng hoàn lại các chi phí mua ngoài có liên quan đến công việc của khách hàng không?

Theo chính sách tính phí dịch vụ chung của các công ty luật nói chung và Phuoc & Partners nói riêng thì các chi phí hàng hóa, dịch vụ mua ngoài có liên quan trực tiếp đến công việc được giao sẽ được chúng tôi chi trả trước và nhận hoàn lại từ khách hàng thông qua nội dung được ghi trong hóa đơn dịch vụ tạm. Đối với một số chi phí có giá trị lớn theo một mức tiền mà hai bên thỏa thuận thì chúng tôi sẽ xin ý kiến đồng ý trước của khách hàng mới được thực chi.

Các chi phí mua ngoài này bao gồm nhưng không giới hạn đến chi phí di chuyển (phí taxi; thuê xe; phí vé tàu bay, tàu thủy, tàu lửa; phí cầu đường, gởi xe); chi phí lưu trú (tiền phòng khách sạn, giặt giũ, ăn uống); chi phí viễn thông (điện thoại, fax, internet); phí và lệ phí của nhà nước; chi phí khác (photocopy, phí công chứng giấy tờ). Chúng tôi luôn lưu giữ cẩn thận các hóa đơn/chứng từ liên quan đến các khoản chi phí này và sẳn sàng cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.