Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phuoc & Partners đang sử dụng mấy loại hóa đơn?

Chúng tôi đang sử dụng hai loại hóa đơn là hóa đơn tạm và hóa đơn thuế GTGT. Hóa đơn tạm thường được xuất cho khách hàng khi chúng tôi bắt đầu công việc và khách hàng cần tạm ứng phí dịch vụ theo bản chào phí hay hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký hay khi chấm dứt từng công đoạn của các công việc được giao hay khi hoàn thành toàn bộ công việc được giao theo sự thỏa thuận giữa hai bên.

Hóa đơn tạm sẽ liệt kê các công việc mà đội ngũ luật sư và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi đã làm trong một giai đoạn nào đó cho công việc được giao và mức phí của chúng tôi cho thời gian đã phát sinh. Nếu khách hàng có ý kiến đối với nội dung của hóa đơn tạm thì chúng tôi sẽ phản hồi, giải thích, chỉnh sửa cho phù hợp và gởi lại bản hóa đơn tạm sau cùng mà hai bên đã nhất trí.

Nếu khách hàng không có ý kiến gì thêm thì hoặc là (1) khách hàng sẽ thanh toán tiền phí dịch vụ theo hóa đơn tạm cho chúng tôi và khi nhận được khoản phí dịch vụ chúng tôi sẽ xuất hóa đơn thuế GTGT tương ứng; hoặc (2) chúng tôi sẽ xuất hóa đơn thuế GTGT tương ứng và khách hàng sẽ trả phí dịch vụ trong vòng 07 ngày từ ngày xuất hóa đơn hay theo số ngày mà hai bên thỏa thuận trong bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký.