Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Niên Giám Tuân Thủ Luật Lao Động 2023 (Tiếng Anh & Tiếng Việt)

Niên Giám Tuân Thủ Luật Lao Động 2023 (Tiếng Anh & Tiếng Việt)

Thời điểm gần cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp cần gấp rút chuẩn bị và nộp các kế hoạch báo cáo tuân thủ dành cho năm hiện tại tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hiểu được nhu cầu này, cũng như mọi năm, Phuoc & Partners xin được gửi tới Các anh chị hội viên Niên Giám Tuân Thủ Luật Lao Động 2023 (bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh & tiếng Việt).

Ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn bao quát về chế độ báo cáo trong lĩnh vực nhân sự nói chung và luật lao động nói riêng; bao gồm các báo cáo định kỳ (tháng, hàng quý, hàng năm). Niên Giám này giúp cho Ban giám đốc doanh nghiệp nói chung và phòng nhân sự nói riêng có đầy đủ thông tin để có thể thực hiện việc chuẩn bị và nộp tất cả các báo cáo về lao động theo đúng yêu cầu của quy định pháp luật, tránh nộp chậm trễ và có thể sẽ chịu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

 Niên Giám này đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo đúng với các quy định mới nhất của Bộ Luật lao động hiện hành. Bạn có thể tải Ấn phẩm Tại đây.

 Hy vọng Ấn phẩm này sẽ giúp ích các công việc có liên quan đến nhân sự của Bạn. Mọi thắc mắc về Ấn phẩm này, xin vui lòng liên hệ với Phuoc & Partners theo địa chỉ email: info@phuoc-partner.com nhé.