Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phòng ngừa tranh chấp khi thay đổi giá mua điện gió

Phòng ngừa tranh chấp khi thay đổi giá mua điện gió

Nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, đã áp dụng nhiều biện pháp ưu đãi đầu tư cho điện gió nhằm sản xuất năng lượng sạch, thay thế cho thủy điện và nhiệt điện. Trên thực tế, Việt Nam đã áp dụng một trong những biện pháp ưu đãi phổ biến nhất như chính sách hỗ trợ điện gió thông qua cơ chế tính giá cố định (còn gọi là chính sách FIT). Tuy nhiên, chính sách này không thực sự hiệu quả, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và buộc người dân phải mua điện gió với giá cao.  Không chịu đầu hàng cho số phận, Việt Nam cũng như các nước khác đang dần dần thay thế chính sách FIT sang mua điện gió đấu thầu. Liệu sư thay đổi này có mang đến một luồng gió mới cho các doanh nghiệp Viêt Nam hay không, nhất là trong bối cảnh Tây Ban Nha đã phải bồi thường hàng tỉ đô la cho các nhà đầu tư nước ngoài về sự thay thế này?

Bài báo “Phòng ngừa tranh chấp khi thay đổi giá mua điện gió’’ được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 47-2020 ngày 19-11-2020, chuyên mục Pháp Luật của hai tác giả TS. Lê Thị Ánh Nguyệt và Lê Vũ Ngọc Trâm của Phuoc & Partners đưa ra những phân tích khá chi tiết và cụ thể về vấn đề này.

Để xem chi tiết bài báo” Phòng ngừa tranh chấp khi thay đổi giá mua điện gió”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY