Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Còn 10 điểm chưa rõ ràng hoặc không hợp lý

Còn 10 điểm chưa rõ ràng hoặc không hợp lý

Luật Doanh Nghiệp (LDN) 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2021. Nhân Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành việc đăng kí doang nghiệp theo LDN 2020, xin nêu 10 điểm tại bản dự thảo ngày 30-09-2020 mà theo chúng tôi là còn chưa rõ ràng, hoặc không hợp lý, có thể gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, và cho cả hoạt động quản lý của cơ quan chức năng; đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh.

Bài báo “Còn 10 điểm chưa rõ ràng hoặc không hợp lý!’’ được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 47-2020 ngày 19-11-2020, chuyên mục Kinh Doanh và Pháp Luật của hai tác giả Trương Thị Lê Hiền và Lê Mây của Phuoc & Partners đưa ra những phân tích khá chi tiết và cụ thể về vấn đề này.

Để xem chi tiết bài báo “Còn 10 điểm chưa rõ ràng hoặc không hợp lý?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY