Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tranh tụng thương mại

Tranh Tụng - Tranh tụng thương mại

I. Tại sao chọn Phuoc & Partners cho việc tranh tụng thương mại?

Khách hàng chọn Phuoc & Partners vì kinh nghiệm sâu rộng về tranh tụng tại tòa án của chúng tôi, vì chiều sâu kiến thức chuyên ngành, tầm với rộng về địa lý và kết quả hoạt động thành công đã được minh chứng.
Chính những yếu tố nổi bật này đã tách Phuoc & Partners ra khỏi những công ty luật khác tại Việt Nam.
 • Chúng tôi là những luật sư tòa án, với kết quả hoạt động thành công đã được minh chứng
 • Chúng tôi biết về ngành nghề của bạn
 • Chúng tôi có một tầm với rộng về địa lý và một nguồn lực dồi dào
 • Chúng tôi thường thắng trong các vụ kiện

II. Chúng tôi là những Luật sư Tòa án

Hầu hết các công ty luật tuyển dụng những luật sư về thương mại. Điều khác biệt của chúng tôi là không những có một quá trình nổi bật về tranh tụng thương mại, chúng tôi còn có những luật sư tòa án, với hàng chục năm kinh nghiệm đại diện cho nhiều công ty lớn nhất, nổi trội nhất tại Việt Nam.
Chúng tôi đã xử lý những vụ kiện cho cả nguyên đơn lẫn bị đơn, và phục vụ cho khách hàng với tư cách là luật sư toàn quốc trong những vụ tranh chấp và những vụ kiện quan trọng và phức tạp.
Kinh nghiệm sâu rộng về tranh tụng của chúng tôi cũng mang tính quyết định khi các mục tiêu kinh doanh yêu cầu rằng một vụ kiện phải được giải quyết tại tòa án. Là những luật sư và là những chuyên gia đàm phán, chúng tôi làm việc để giúp bạn quản lý rủi ro và tìm ra phương án tranh tụng khi có thể và phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp bạn. Nếu không thể tránh khỏi tranh tụng, những thành công tại tòa án của chúng tôi trên khắp Việt Nam sẽ giúp bảo vệ lợi ích của công ty bạn từ đầu đến cuối.

III. Chúng tôi hiểu về Ngành nghề của Bạn

Chúng tôi tự coi công việc của mình là phải biết về công ty của bạn, ngành nghề của công ty bạn và các khuynh hướng pháp lý và khuynh hướng thị trường tác động đến công ty bạn. Chúng tôi cũng hiểu về tác động mà việc tranh tụng có thể có đối với hoạt động hàng ngày của công ty bạn.
Mặc dù việc tư vấn quản lý rủi ro của chúng tôi giúp bạn tránh những việc tranh tụng khi có thể, sự sẵn sàng của chúng tôi để đưa vụ kiện ra tòa cũng như năng lực của chúng tôi tại tòa sẽ là thuận lợi chiến lược trong việc giải quyết các vụ tranh tụng.
Lịch sử thành công lâu dài của chúng tôi trong hầu hết từng ngành nghề thể hiện sự sẵn sàng của chúng tôi để bảo vệ lợi ích của công ty bạn, dù các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty bạn là thế nào đi nữa.
Chúng tôi đã xử lý thành công các vụ kiện trong nhiều ngành nghề, bao gồm:
 • Dịch vụ Tài chính
 • Y tế
 • Công nghệ
 • Bán lẻ
 • Bất động sản
 • Xây dựng
 • Sản xuất

IV. Chúng tôi có Tầm với rộng về Địa lý và Nguồn lực

Rất ít công ty luật ở Việt Nam có thể sánh với chúng tôi về phạm vi địa lý, nguồn lực chuyên môn, và việc tập trung các luật sư vào những lĩnh vực chính, và chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi hành nghề của mình. Chúng tôi thường xuyên xử lý các tranh chấp về kinh doanh và công ty, bao gồm chứng khoán, bằng sáng chếthương hiệu và bản quyền, trách nhiệm về sản phẩm, chống độc quyền, và bất động sản, và nhiều lĩnh vực khác.
Với sự có mặt ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam, chúng tôi làm việc với khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài, thường xuyên có mặt tại các tòa án Việt Nam, nơi chúng tôi có đủ tiêu chuẩn để hành nghề. Chúng tôi đã hỗ trợ về tranh tụng ở khắp nước, và đội ngũ luật sư chuyên về trọng tài quốc gia của chúng tôi xuất sắc trong việc đưa ra giải pháp tranh chấp thay thế cho một loạt các ngành nghề.
Bằng cách phân bổ đội ngũ qua các ngành nghề và sử dụng công nghệ mới nhất, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào bất kỳ lúc nào. Khi một vụ việc có độ lớn bất thường hoặc đòi hỏi những kinh nghiệm đặc biệt, các luật sư của chúng tôi sẵn sàng để được điều động từ các văn phòng khác của chúng tôi để hỗ trợ.
Chẳng hạn khi nhận điện thoại để xử lý một trong những vụ kiện quan trọng nhất trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi điều động luật sư từ khắp cả nước trong vòng 24 giờ.