Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bài Ca P&P

Bài hát truyền thống Phuoc & Partners

Trải nghiệm âm nhạc thông qua bài hát doanh nghiệp được khoa học chứng minh là có thể làm gia tăng hạnh phúc và hình thành mối quan hệ tích cực trong một nhóm người trong cùng một doanh nghiệp chẳng hạn như Phuoc & Partners. Sử dụng loại kinh nghiệm này khi trình bày các giá trị cốt lõi của Phuoc & Partners sẽ là một cách hiệu quả để đưa nhân viên đi đúng với các mục tiêu và mục đích của Phuoc & Partners.

Có thể nói rằng bài hát doanh nghiệp phù hợp với các công ty luật nói chung và với Phuoc & Partners nói riêng vì nó không chỉ mang đến cho đội ngũ nhân viên của Phuoc & Partners mà còn cho cả các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của Phuoc & Partners, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và chính quyền địa phương cơ hội để nhìn thấy những điều về Phuoc & Partners từ một góc nhìn khác mà sẽ giúp họ khắc sâu hơn hình ảnh doanh nghiệp của Phuoc & Partners. Giá trị thương hiệu của Phuoc & Partners sẽ không chỉ nằm ở màu sắc, bản sắc, sự thống nhất của thương hiệu mà còn là ấn tượng của ca từ, giọng hát từ bài hát doanh nghiệp. Vì vậy, bài hát doanh nghiệp chắc chắn sẽ mang lại giá trị văn hóa thương hiệu lâu dài cho Phuoc & Partners cũng như tăng cường sự liên kết của những đối tượng ở trên với Phuoc & Partners.

Thông thường, các luật sư và nhân viên hỗ trợ của Phuoc & Partners luôn bị cuốn vào thói quen công việc hàng ngày của họ, phải quản lý thời gian thông qua các cuộc họp và phải tập trung vào các thời hạn phải hoàn thành các công việc của khách hàng và công việc nội bộ mà không cân nhắc lý do tại sao họ phải làm những công việc đó. Họ nghe các luật sư thành viên của Phuoc & Partners nói về giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh, v.v. của Phuoc & Partners nhưng họ hiếm khi tìm thấy mối liên hệ sâu sắc với những ý tưởng đó. Tại sao vậy?

Để kết nối tốt, bên cạnh những việc khác cần làm, đội ngũ nhân viên cần tìm thấy ý nghĩa cá nhân trong các mục đích của Phuoc & Partners – họ cần thời gian để nội dung hóa các khái niệm và phương tiện để thể hiện bản thân họ thông qua chúng. Đấy là nơi mà bài hát doanh nghiệp của Phuoc & Partners có thể mang lại nguồn cảm hứng cho họ.

Xin dành thời gian nghe qua bài hát doanh nghiệp của Phuoc & Partners theo đường liên kết bên dưới.