Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài

huong-dan-yeu-cau-cong-nhan-va-cho-thi-hanh-ban-an-nuoc-ngoai

Hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài

Việc hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các thủ tục tố tụng dân sự rất chặt chẽ. Theo đó, Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ xem xét hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài dựa trên 02 nguyên tắc cơ bản: (i) trên cơ sở điều ước quốc tế giữa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án; và (ii) trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại[1].

Để được hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài, người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam quyết định dân sự của Tòa án nước theo trình tự thủ tục sau đây:

  1. Hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài liên quan việc nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài

Hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được nộp tại: (i) Bộ Tư pháp Việt Nam; hoặc (ii) Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết. Thời hạn nộp đơn là 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật[2].

Trường hợp đơn yêu cầu và các giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn được soạn bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp. Đơn yêu cầu phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính như quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015[3].

  1. Hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài liên quan việc xử lý đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài

2.1 Chuyển hồ sơ cho Tòa án

Trường hợp Bộ Tư pháp nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ, tài liệu kèm theo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tư pháp phải chuyển cho Tòa án có thẩm quyền để xem xét thu lý[4].

2.2 Thụ lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến hoặc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ, tài liệu kèm theo do người có yêu cầu gửi đến, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu[5].

Trường hợp xét thấy đơn và tài liệu, chứng cứ yêu cầu công nhận và cho thi hành đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán sẽ thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí trong thời hạn 05 ngày làm việc và tiến hành thụ lý đơn yêu cầu (khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí). Tiếp theo, Tòa án thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu[6].

2.3 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu và Phiên họp xét đơn yêu cầu

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời hạn này, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án ra một trong các quyết định sau đây:

a) Tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu;

b) Đình chỉ việc xét đơn yêu cầu;

c) Mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

Trường hợp không có căn cứ để Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì hết hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu và đảm bảo mở phiên họp trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

Sau khi xem xét đơn yêu cầu, các giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của người được triệu tập, của Kiểm sát viên, Hội đồng xét đơn yêu cầu thảo luận và quyết định theo đa số công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc quyết định không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài[7].

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cùng cấp.

Trên đây là nội dung khái quát về hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hướng dẫn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.

[1] Điều 423.1 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015

[2] Điều 432 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015

[3] Điều 433, 434 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015

[4] Điều 435 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015

[5] Điều 436 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015

[6] Điều 363, 365.1 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015

[7] Điều 437, 438 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015