Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyên Tắc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Quy Định Tại Bộ Luật Dân Sự

nguyen-tac-boi-thuong-thiet-hai-theo-quy-dinh-tai-bo-luat-dan-su

Nguyên Tắc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Quy Định Tại Bộ Luật Dân Sự

Buộc bồi thường thiệt hại là một trong những phương thức bảo vệ quyền dân sự khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm, bao gồm quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể, danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền về tài sản, quyền và lợi ích khác. Vậy, nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự quy định như thế nào để người bị xâm phạm được bồi thường thiệt hại?

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự thứ nhất: Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thỏa thuận của các bên về mức bồi thường hình thức và phương thức bồi thường được pháp luật tôn trọng. Tuy nhiên nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự này cũng phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc không trái đạo đức xã hội và không trái quy định pháp luật.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự thứ hai: Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Tức là, để áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự này, người gây thiệt hại chỉ có thể được giảm mức bồi thường khi có đủ hai điều kiện:

  • Do không có lỗi hoặc có lỗi vô ý mà gây thiệt hại;
  • Thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế.

Như vậy, quy định này không nêu cụ thể về việc giảm mức bồi thường là bao nhiêu. Tùy theo từng trường hợp, phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, mức độ lỗi của người gây thiệt hại, Tòa án sẽ căn cứ nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự này để quyết định giảm mức bồi thường.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự thứ ba: Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi mức bồi thường.

Việc xem xét các điều kiện thực tế chẳng hạn như tình hình kinh tế, sự biến động về giá cả, tăng chi phí chữa bệnh… phải được Tòa án xác định và quyết định thay đổi mức bồi thường dựa theo yêu cầu của các bên.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự thứ tư: Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự cuối cùng và đặc biệt quan trọng: Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Trên đây là nội dung khái quát về nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về vấn đề nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật  cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.