Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Hội nghị Luật Lao động Việt Nam 2022: VỮNG MẠNH DOANH NGHIỆP - DẪN LỐI THÀNH CÔNG

Hội nghị Luật Lao động Việt Nam 2022: VỮNG MẠNH DOANH NGHIỆP – DẪN LỐI THÀNH CÔNG (06/05/2022)

 

Dear our valued Clients,

Kính gửi Quý Khách hàng,

 Following the success of previous events, VNHR organises the 5th Annual Vietnam Labour Law Conference in 2022 with the theme “Strengthening the business – leading the way” for in-house counsels and human resources professionals at 08:00 am to 04:00 pm, Friday, May 6, 2022. The conference provides an opportunity to meet and share in-depth knowledge and practical experience of hot and trending legal topics related to solutions to overcome risks and legal challenges posed in the framework of the Labour Law in the new situation.

Tiếp nối thành công của các lần tổ chức trước, VNHR tổ chức Hội nghị Luật lao động Việt Nam thường niên lần thứ 5 năm 2022 với chủ đề “Vững mạnh doanh nghiệp – dẫn lối thành công” dành cho các Luật sư nội bộ và chuyên gia nhân sự vào lúc 08 giờ sáng đến 04 giờ chiều, thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022. Hội nghị mang đến cơ hội gặp gỡ và chia sẻ những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn với những chủ đề luật lao động có tính chất thời sự có liên quan đến những giải pháp vượt qua rủi ro và thách thức pháp lý được đặt ra trong khuôn khổ Luật Lao động trong tình hình mới.

 At this event, Partners of of Phuoc & Partners LLP including Mr. Nguyen Huu Phuoc, Director cum Managing Partner and Senior Partner Ms. Duong Tieng Thu will present the topic of Democratic Regulations and Dialogues at Workplaces with the aim of demonstrating the interaction, cohesion and consensus between enterprises and employees in agreeing and working together to promote the common development of the business as well as help reduce unnecessarily costly legal disputes and improve labour relations in the new situation.

Tại sự kiện này, các Luật sư thành viên của Công ty luật Phuoc & Partners bao gồm Luật sư Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc kiêm Luật Sư điều hành Luật sư thành viên cấp cao Dương Tiếng Thu sẽ trình bày chủ đề Quy Chế Dân Chủ và Đối Thoại Tại Nơi Làm Việc với mục đích thể hiện sự tương tác, gắn kết và đồng thuận giữa doanh nghiệp và người lao động trong việc đồng lòng, hợp sức thúc đẩy sự phát triển chung của doanh nghiệp cũng như giúp giảm bớt những tranh chấp pháp lý tốn kém không đáng có và cải thiện mối quan hệ lao động trong tình hình mới.

  • The status of application of Labour law 2022 – Important things that enterprises need to know, adjust and comply

Thực trạng áp dụng pháp luật lao động 2022 – những việc quan trọng doanh nghiệp cần biết, điều chỉnh và tuân thủ

  • Implement the democracy regulations and dialogue at workplaces – Is it difficult or easy to implement?

Thực hiện quy chế dân chủ và đối thoại tại nơi làm việc – Khó hay dễ?

  • Contest: Answering frequently asked questions about Labour Law

Cuộc thi: trả lời các câu hỏi thường gặp về pháp luật lao động

  • Moot court: Labour discipline handling

Phiên tòa giả định – xử lý kỷ luật lao động

We look forward to this conference not only as a place of learning opportunities, but also as a place to provide participants with the opportunity to expand their networks and approach labour law from a practical perspective.

Chúng tôi mong rằng hội nghị này không chỉ là nơi có nhiều cơ hội để học hỏi mà còn là nơi cung cấp cho những người tham dự cơ hội mở rộng mạng lưới các mối quan hệ của mình và tiếp cận pháp luật lao động từ góc độ thực tế.

If you are interested in this conference, please contact Phuoc & Partners for our support with registration via email: info@phuoc-partner.com. To learn more about the entire program and quickly own preferential tickets, please visit the following link: CLICK HERE

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến hội nghị trên, xin vui lòng liên hệ với Phuoc & Partners để được hỗ trợ đăng ký tham dự qua email: info@phuoc-partner.com. Để tìm hiểu thêm về nội dung toàn bộ chương trình và nhanh tay sở hữu vé ưu đãi, vui lòng truy cập đường link sau: TẠI ĐÂY