Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tầm quan trọng của hợp đồng thương mại trong kinh doanh

tam-quan-trong-cua-hop-dong-thuong-mai-trong-kinh-doanh

Tầm quan trọng của hợp đồng thương mại trong kinh doanh

Hợp đồng thương mại là cơ sở pháp lý để cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động thương mại như mua bán hàn hàng hóa và cung ứng dịch vụ với đối tác. Thông qua hợp đồng thương mại, các cá nhân và tổ chức bước vào một thỏa thuận với những đối tác của mình thông qua niềm tin mà chúng ta gọi là “luật chơi” để đảm bảo rằng những thỏa thuận đó sẽ được thực hiện.

Có thể bạn quan tâm: Hợp đồng thương mại là gì? những điều cần lưu ý trong hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là gì? những điều cần lưu ý trong hợp đồng thương mại

Hợp đồng có giá trị pháp lý như luật (contract = law) là công thức để giúp cho các doanh nghiệp có cơ sở bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp xảy ra. Nếu như sự an toàn của con người, tài sản được bảo đảm trên cơ sở những quy định trong Bộ Luật hình sự thì sự an toàn và trật tự trong thế giới kinh doanh lại phụ thuộc vào hợp đồng thương mại và pháp luật thương mại. Hợp đồng thương mại còn giúp cho các bên xác định được ai sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của mình.

Hợp đồng thương mại là công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh của mình trong hoạt động kinh doanh.  Hợp đồng thương mại sẽ giúp doanh nghiệp loại bỏ được những đối tác có tư duy “ăn thật làm giả” khi tham gia vào hoạt động mại, gây thiệt hại cho phía đối tác. Vì vậy, thông qua hợp đồng, các doanh nghiệp chân chính sẽ được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, từ đó tránh được những nguy cơ bị lường gạt.

Có thể bạn quan tâm: 4 lý do nên thuê luật sư soạn thảo hợp đồng thương mại

4 lý do nên thuê luật sư soạn thảo hợp đồng thương mại

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề Hợp Đồng Thương Mại, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@phuoc-partner.com; hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 28 3622 3522