Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Lê Thị Quế Trân

Lê Thị Quế Trân

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 36223522
tran.le@phuoc-partner.com

Lê Thị Quế Trân tốt nghiệp đại học Kinh tế – Luật (ĐHQGTPHCM) chuyên ngành Luật Kinh doanh, chương trình Cử nhân tài năng với GPA là 8.75/10. Trong suốt thời gian tại đại học Trân đã tham gia các cuộc thi học thuật và đạt được thành tích tốt. Từ đó, Trân đã có những trải nghiệm và có cơ hội rèn luyện những kỹ năng thực hành pháp luật. Hơn thế, Trân còn hoạt động tại Đội hình tư vấn và Giảng dạy pháp luật cộng đồng trường Đại học Kinh tế – Luật, nơi mà Trân được tiếp xúc với các hoạt động tư vấn pháp lý và thực hiện các phiên tòa giả định. Hiện nay, Trân đang tham gia lớp Đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp.

Trân đã đảm nhận vị trí Pháp chế doanh nghiệp từ tháng 11/2021 đến 02/2023. Ở vị trí này, Trân đã tích lũy kinh nghiệm trong việc soạn thảo và review các loại hợp đồng dịch vụ, hợp đồng xây dựng; tham gia tư vấn pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, dân sự, đầu tư, xây dựng và bất động sản. Bên cạnh đó, Trân còn phụ trách việc xin cấp phép xây dựng và tham gia tư vấn quy trình thực hiện đầu tư dự án bất động sản.

Tháng 03/2023, Quế Trân gia nhập công ty luật Phước và Các cộng sự với vị trí Paralegal.

 

Đào tạo:

Cử nhân Luật Kinh tế (Chương trình Cử nhân tài năng) trường Đại học Kinh tế – Luật ĐHQGTPHCM (2018 – 2022)

Đang tham gia lớp Đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp (2022 – 2024)

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và Tiếng Anh

Bài Viết