Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Hoàng Giang

Nguyễn Hoàng Giang

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 36223522
hoanggiang.nguyen@phuoc-partner.com

Ngay từ khi còn học tập tại trường đại học, Hoàng Giang đã tích cực tham gia các chương trình, cuộc thi về luật để thử thách, trải nghiệm, áp dụng kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng hành nghề và đạt được những giải thưởng nhất định.

Năm 2021, Hoàng Giang thực tập và làm việc tại Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam hơn 7 tháng. Tại đây, dưới sự chỉ dẫn của các luật sư, Hoàng Giang đã có những kiến thức và kinh nghiệm cơ bản liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp và các công việc liên quan đến lĩnh vực tranh tụng.

Năm 2022, Hoàng Giang gia nhập Phuoc & Partners với vị trí là Trợ lý luật sư.

Giáo dục:

Cử nhân Luật – Trường Đại học Kinh tế – Luật (2022)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh

Bài Viết