Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Quỳnh Thơ

Nguyễn Quỳnh Thơ

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 36223522
quynhtho.nguyen@phuoc-partner.com

Trước khi làm việc cho Phuoc & Partners, Quỳnh Thơ đã có thời gian hơn 02 năm thực tập và làm việc cho Công ty Luật TNHH MTV Hoàng Thu với vị trí Trợ lý luật sư. Trong khoảng thời gian này, Quỳnh Thơ đã có nhiều cơ hội hỗ trợ các luật sư trong việc nghiên cứu hồ sơ, tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng các vụ án dân sự, hành chính, hình sự. Đồng thời, Quỳnh Thơ còn đại diện cho khách hàng giải quyết các vụ việc tranh chấp về hôn nhân gia đình, đất đai, kinh doanh thương mại, hành chính và làm việc trực tiếp với các Tòa án và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đầu năm 2022, Quỳnh Thơ chính thức gia nhập Phuoc & Partners với vai trò Trợ lý luật sư và tiếp tục sử dụng những kinh nghiệp, kỹ năng của mình để hỗ trợ khách hàng trong các vụ tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài thương mại. Bên cạnh đó, Quỳnh Thơ còn tham gia thực hiện các buổi huấn luyện pháp luật cho các khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ và Logistic, cung cấp tư vấn pháp lý trong lĩnh vực pháp luật lao động và việc làm, bao gồm việc tuân thủ pháp luật lao động, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động cũng như các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ lao động.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2016 – 2020)
  • Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp (2020 – 2022)

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và Tiếng Anh

 

Bài Viết