Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trợ lý Luật sư Cấp cao
+84 (28) 3622 3522 
ngan.nguyen@phuoc-partner.com 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Ngân đã có 03 năm làm việc tại Công ty Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự (“NVCS”) với tư cách là Trợ lý Luật sư và đang đảm nhiệm vị trí Trợ lý Luật sư cao cấp tại Phuoc & Partners từ tháng 5/2021 cho đến nay.

Trong gần 05 năm kinh nghiệm làm việc, đối tượng khách hàng chính mà Thanh Ngân hỗ trợ là các cá nhân và doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài để tư vấn pháp lý thành lập doanh nghiệp/dự án đầu tư; tái cấu trúc; mua bán/giải thể doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý phát sinh xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp như tư vấn và soạn thảo, rà soát các tài liệu cho việc ký kết các hợp đồng thương mại (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng thuê mặt bằng, hợp đồng thiết kế, v.v..), tư vấn về điều kiện pháp lý nhằm thực hiện các hoạt động có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Thanh Ngân cũng tham gia tư vấn, thực hiện các thủ tục để xin cấp các loại giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thành lập trung tâm ngoại ngữ, giấy phép kinh doanh rượu; xin cấp thẻ Apec; giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước ngoài, v.v.

Lao động và việc làm cũng là một lĩnh vực mà Thanh Ngân tích cực hoạt động trong thời gian gần đây. Thanh Ngân đã hỗ trợ khách hàng trong nhiều vụ việc, có thể kể đến việc cung cấp các tư vấn pháp lý về tiền lương, thời giờ làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, soạn thảo, xem xét nội quy lao động, hợp đồng lao động, các quy trình tuân thủ nội bộ và là tác giả của bài báo “Thận trọng với chấm dứt hợp đồng lao động khi thiếu đơn hàng” đăng trên số báo ngày 01/12/2022 của Tạp chí kinh tế Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Thanh Ngân cũng là đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia giải quyết các vụ việc về tranh chấp lao động, tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Tòa Án.

Các khách hàng tiêu biểu của Thanh Ngân tại Phuoc & Partners có Gameloft, CNG Software Limited Company, HG Garments, v.v

Định hướng của Thanh Ngân là tiếp tục học hỏi, không ngừng phấn đấu mỗi ngày để mang lại giá trị tư vấn pháp lý tốt nhất cho khách hàng.

Học vấn: 

  • Tốt nghiệp Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2014 – 2018).
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (11/2017 – 03/2018).
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (01/2019 – 10/2020).

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt và Tiếng Anh

 

Bài Viết