Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 36223522
thutrang.nguyen@phuoc-partner.com

Nguyễn Trang tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội niên khóa 2016 – 2020. Trong thời gian học tại Đại học Luật, Nguyễn Trang đã tích cực tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học để vận dụng kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng liên quan và đạt được một số giải thưởng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Trang là Trợ lý Pháp lý tại Công ty Luật TNHH Lincon; tại đây cô đã tích lũy kiến thức pháp luật để có kinh nghiệm thực tế trong các vụ án doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài thông qua nghiên cứu pháp luật, dịch thuật, soạn thảo hồ sơ pháp lý.

Nguyễn Trang đã hoàn thành khóa đào tạo của mình tại Học viện Tư pháp và hiện tại cô đang làm việc cho Phuoc & Partners với vai trò là Trợ lý Luật sư.

Đào tạo:

  • Cử nhân Đại học Luật Hà Nội (10/2016-07/2020); Và
  • Chứng chỉ đào tạo luật sư – Học viện Tư pháp (06/2021-09/2022).

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Bài Viết