Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Hiếu Ngân

Trần Hiếu Ngân

Trợ lý Luật sư
+84 (28) 36223522
ngan.tran@phuoc-partner.com

Trần Hiếu Ngân là cử nhân Luật Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật.  Trong quá trình học tập, Hiếu Ngân đã đạt thành tích tốt trong các cuộc thi học thuật dành cho sinh viên luật.

Trước khi gia nhập Phước & Các Cộng Sự, Hiếu Ngân đã tích lũy được các kinh nghiệm quý báu qua cơ hội làm việc ở phòng pháp chế nội bộ và công ty luật, điều này có giúp Ngân có nhiều hiểu biết sâu sắc và góc nhìn đa chiều hơn trong quá trình theo đuổi nghề luật. Ngoài ra, Hiếu Ngân có khả năng hợp tác, giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng.

Vào tháng 03/2023, Hiếu Ngân gia nhập Phước & Các Công Sự với vị trí Trợ lý Luật sư, Ngân tiếp tục nâng cao chuyên môn của mình với thái độ không ngừng học hỏi và phát triển.

Đào tạo: 

Cử nhân Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật (2022)

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và Tiếng Anh

 

Bài Viết