Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Trần Huỳnh

Trần Huỳnh

Luật Sư
+84 (28) 36223522
huynh.tran@phuoc-partner.com

Huynh là một luật sư giàu kinh nghiệm tại Phuoc & Partners. Huỳnh tư vấn về các khía cạnh pháp lý khác nhau liên quan đến kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, sát nhập và thâu tóm, giao dịch thương mại, lao động và các vấn đề liên quan đến việc làm. Trước khi gia nhập Phuoc & Partners, Huỳnh làm việc tại một văn phòng luật Hàn Quốc uy tín tại Việt Nam, nơi anh hỗ trợ các khách hàng Hàn Quốc và chi nhánh của họ về các vấn đề tương tự trong nhiều năm.

Bài Viết